I ett gråmulet men varmt (12 gr) väder rensade vi stenrösen och sly, sågade lite hassel och drog ut riset från ängen. Bävern hade fällt flera björkar över staketet på västra sidan ner mot sjön så där blev det en hel del jobb. Staketet får vi laga en annan dag. Vi fikade och grillade korv. Carina hittade revlummer, som är en helt ny art på ängen. Folkbladet var där och tog några bilder när vi kämpade på. 12 personer inkl. fotografen och två nya besökare var där.

Wiveca