Det blev en intressant morgon/förmiddag för de 32 personer som kom . Bioblitz innebär att man gör en djupare undersökning av ett begränsat område under en begränsad tid. Denna gång var det ängens tur att få sig en genomgång. Den inledande fågelskådningen med Roger Karlsson i spetsen resulterade i 23 arter varav en kricka med 8 ungar stack ut lite.

Sedan tog Marika Sjödin från kommunen och Kjell Antonsson från Länsstyrelsen vid och vi hittade bl.a kattfot, ormrot, blåsuga och svinrot, som alla är tecken på en fin slåtteräng. Tidigblommande fältgentiana, tvåblad och jungfrulin plus en mängd olika andra växter, för mig mer eller mindre kända, letades upp.

När det blev dags för insekter kom stora slaghåven fram. Med dess hjälp ”trollade” Kjell fram en mängd olika småinsekter som vi fick titta närmare på. Blåbagge, 22-prickig nyckelpiga, schackbrädspiga, allövsbagge och guldtrollslända är bara några av de vi fick se.

En simmande snok och en ung padda visade sig också.

En fullständig artlista kommer att presenteras så småningom.

Bo Tufvesson