Det blev en solig och lyckad tur till Kvismaren för oss 7 personer som trots en ganska negativ väderprognos valde att besöka denna pärla på närkeslätten. Trots en envis vind kunde vi notera inte mindre än 58 fågelarter. Sjungande vassångare på nära håll. En jagande lärkfalk på låg höjd. En stor flock med dvärgmåsar. En helt utfärgad svartsnäppa och flera sjungande näktergalar. Tack Roger för en härlig tur.

Bo Tufvesson

Dagens artlista: Gråhakedopping, storskarv, rördrom, häger, knölsvan, sångsvan, grågås, kanadagås, snatterand, kricka, gräsand, årta, skedand, vigg, knipa, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, lärkfalk, pilgrimsfalk, rörhöna, sothöna, trana, tofsvipa, brushane, enkelbeckasin, svartsnäppa, rödbena, gluttsnäppa, grönbena, drillsnäppa, dvärgmås, skrattmås, fisktärna, tornseglare, göktyta, sånglärka, ladusvala, trädpiplärka, gulärla, sädesärla, näktergal, buskskvätta, stenskvätta, vassångare, sävsångare, törnsångare, trädgårdssångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, stjärtmes, kaja, kråka, stare, pilfink, steglits, gulsparv och sävsparv.