Soligt, lite kyligt majväder, m.a.o. perfekt vandringsväder lockade hela 23 personer till Centrum i Grytgöl för att ta sig an Gruvleden. Leden slingrade sig genom vacker barrskog och vi såg en hel del minnen från den tid då järnet bröts under säkert stora umbäranden. Gärdsmyg, bofink, svartvit flugsnappare, lövsångare, stenskvätta, trädpiplärka och spillkråka noterades och väl uppe på Tornberga smakade kaffet extra gott. Med sina 129,1 m över havet är det vackert slipade berget nästan kommunens högsta punkt.

Nästa tisdagsvandring blir på Bjänleden, vid Bjäsäter, nära Stjärnorp.

Bo Tufvesson