De senaste hundrafemtio åren har många våtmarker dikats ut och sjöar sänkts. Det har medfört att endast 20% av våtmarkerna som en gång fanns nu återstår. Återstående vatten i vår natur rinner iväg för fort. Nedskräpning, utsläpp och onödiga vattenhinder är andra problem. Men alla kan bidra med något för att förbättra miljön i våra vatten.

Mia Svedäng från Riks gav oss nio åhörare en mängd tips på vad du som enskild person eller krets kan göra.

Läs mer på https://www.naturskyddsforeningen.se/viva-vatten

Bo Tufvesson