Vi var 14 personer som fick njuta av en en mängd fina bilder. Variationen var stor med arbete på ängen, vandring på mosse, jättesvamp, närbilder på både kungsfågel och kungsörn. Ett stort tack till alla som bidrog till kvällens program.

Bo Tufvesson