Det blev en kall och blåsig utflykt för de 16 personer som trotsade vädret och gav sig iväg mot Roxen. Den tidiga våren hade gjort att planen att följa Motala ström ändrades. Man valde i stället att ägna Roxens fåglar sin fulla uppmärksamhet. Fåglar som observerades var bl.a. bläsand, bläsgås, grågås, havsörn, storskrake och salskrake. Sånglärkor och starar var också på plats.