Jan Dorell presenterade våra vanligaste skalbaggar och deras familjer. Vi var 21 personer som fick lära oss känna igen dem och lära oss mer om deras ofta fascinerande levnadssätt.