12 juni, vackert sommarväder och besök av Tommy Karlsson från länsstyrelsen. Han tog med oss till Rösjökärret, mellan Gungbro och Falla. Efter en omfattande inventering av våtmarker har Rösjökärret klassats som ett rikkärr med en stor artrikedom. Markägaren, Göran Lindvall, har röjt bort och forslat undan uppväxande tall och björk för att gynna markfloran. Vi var 14 deltagare som lyssnade till Tommys föredragning om våtmarker och trollsländor som är ett av hans specialintressen. Många fina bilder på trollsländor och rara växter fick vi. Stort tack till Tommy K och Göran L och återigen tack till Sven Erik som arrangerat med sina kontakter.

Ingvar Tibblin

Liten artlista: Sileshår, frossört, snip, ängsnyckel, gräsull, tranbär, hirsstarr, kråkklöver, topplösa, brunfläckig pärlemorfjäril, klotpyrola, guldtrollslända, spjutflickslända, fyrfläckad trollslända