Det blev en varm och mycket intressant dag i den natursköna omgivningen kring Rullebackaån. Tack till biolog/limnolog Stefan Lundberg som visade oss en hel värld under vattenytan. Vi fick prova på några av de metoder som används för att inventera det som lever på botten i ett vattendrag. Tex att med håv fånga in det som rörs upp efter att man kliver runt på botten. Stefan undersökte sen det infångade materialet och berättade och visade oss vad han hittade. Exempelvis fanns en nykläckt liten svavelgul forsslända. Denna slända är en indikator på bra och rent vatten. Många olika sländor syntes också flyga omkring över vattnet och vassen, främst den vackra blåbandade jungfrusländan. Stefan berättade även om de olika musslor som kan finnas i våra sötvatten.

Bo Karlsson