Storön i Ormlången är en del av naturreservatet öster om ön. Vi var 29 deltagare som njöt av flottfärd i sommarväder. Vi passerade platsen för Yxvikens sågverk som brann ner 1970. Flera av deltagarna var med om släckningsarbetet.
På Storön tittade vi på mjölon, plattlummer och spår efter björksplintborre. Sjön bjöd på storlom, fisktärna, fiskmås, drillsnäppa och ladusvala. Roger som förde ena flotten berättade att han sett lärkfalk på ön. Den häckar i gamla kråkbon.
Stort tack till Ove och Roger!
Ingvar Tibblin