På Naturstigen från Hjortkvarn till sjön Avern utmed den meandrande Hjortkvarnsån gick turen idag. Början av Finspångs vattendelningssystem – vattnet i Avern rinner vidare via Bottenån, Viflotten, Rullebackaån, Björklången, Backaån, Igelforsån, Björksjön, Börgölsån, Ormlången, Lotorpsån, Gron, Åmlången, Ysundaån, Glan och Motala ström ut i Östersjön.
Vi som gick den kortare sträckan, 7 km, såg knipor, bofink, mängder av grönsiskor, tranor, koltrast och flera flockar med dovhjort.
Blåsigt bitvis men en skön stund i vårmarkerna. / Eva Haraldsson
Vi som gick den längre den längre turen ända fram till Avern fick även se årets första kabbeleka, en mycket tidig ladusvala och rikligt med fåglar i det viltvatten som anlagts vid åmynningen. Den bitvis hårda vinden bjöd ett visst motstånd och det var bitvis kämpigt på tillbakavägen,
Några av oss tog tillfället i akt att beundra de sällsynta mosipporna som växer precis bakom Go´glass. En artlista med fåglar kommer att publiceras inom kort. /Bo Tufvesson Artlista Hjortkvarnsån 240414