Novembervandring när den är som bäst! Nästan sol, ingen nederbörd och härliga färger. 23 vandrare passerade flera sjöar på fina stigar och vägar. Vid Skärgölen såg vi en fin bäverhydda och flera färska spår efter vår största gnagare. Domherre, blåmes, talgoxe, tofsmes, korsnäbb och korp noterades efter vägen. En häxkvast på en tall väckte uppmärksamhet. Just på tall orsakas den av en genetisk mutation medan kvastar på lövträd oftast har en svamp som orsak.  Ett stort tack till Lars och Lena för den här sjörika upplevelsen. Tack också till Ingvar för fina bilder till en telefonglömsk rapportskrivare.

Bo Tufvesson