Vi var 34 personer som samlades i Igelfors innan samåkning till Östra Mark området. Framme vid gruvområdet höll man på att avsluta ny prospektering efter zink/bly malm. Vi kunde dock parkera en bit därifrån vid en öppen plats i skogen, där det fanns ett vindskydd som jägarna använder. Vädret var gråmulet och kallt men som tur var inget regn. Vi delade oss i två grupper som turades om att på varsitt håll besöka gruvan respektive Auroras sten. Bengt Ola Morgny, vars anfader ägde marken, har forskat lite kring gruvdriften i trakten och kunde berätta en del om gruvan. Den var i drift i slutet av 1600-talet till början på 1700-talet. Även senare försök har gjorts att återuppta brytning, senast i början på 1940-talet. Auroras sten är en inristad stenhäll till minne av grevinnan Aurora Taube de Geer. Aurora var här under en jakt 1790, och lär då ha skjutit en morkulla. En kavaljer till Aurora ristade i stenen, den omgivande cirkeln påstås motsvara avtryck av Auroras bak.

Bo Karlsson