Vi var 32 personer som samlades på ett gärde vid Mellantorp denna blåsiga men soliga morgon. En fin förmiddag fick vi med härlig promenad i fin skog och med många berättelser om livsöden i gångna tider.
I torpet Skogen/Lugnet bodde bl.a. ”Jakob på skogen” tills han var 85 år, i över 50 år. Till Bosebotten kunde vi inte ta oss fram men berättelsen om när bosen skulle ta ta hand om Krusolles/Fikolles lik fick vi höra.
Under prästgården fanns dagsverkstorpen Klockartorpet, Sandtorpet, Skogen, Hagtorpet och Mellantorpet.
Tack Magnus Lindqvist som berättade om Hagtorpet.
Tack Bengt Mellström och Gösta Johansson som planerat utflykten och berättade om Skogen/Lugnet och Bosebotten.
Tack alla ni som med glatt humör gjorde utflykten trevlig.
Länkar nedan om ni vill veta mer.
Berättelsen om Krusolle/Fikolle finns i Hällestads Hembygdsförenings skrift Hällestadsbygden 1979:1
Mer om Hagtorpet finns att läsa i Hällestads Hembygdsförenings skrift Hällestadsbygden 2017
“Torpens historia” av Magnus Lindqvist och Ritva Soukka