Vi blev hela 17 personer som samlades på ängen denna lite kyliga septemberdag. Det var en ovanligt artrik flora men inte så många av varje art. Vi såg bl.a liten blåklocka, den lite ovanliga skogsklockan, blodrot, höstfibbla, rölleka, olvon, småborre, jungfrulin, rödklöver och bergmynta. Dessutom var det gott om vaxskivlingar, där blodvaxskivling lyste klarröd där den hukade i gräset.

Som vanligt blev det en lång fikastund, där diverse ämnen behandlades. Tack vare Rolf Malteskogs förnämliga bänkar fick hela styrkan plats vid bordet.

Stort tack Rolf!!!

Nästa träff blir i oktober. Väl mött då!

Karin o Bo Tufvesson