En försommaräng mötte oss tio deltagare denna förmiddag. Gullvivor och vitsippor hade nu ersatts av svinrot, blommande hagtorn, blåsuga, trolldruva, kattfot, teveronika, blodrot och jungfrulin. Tvåblad och nattviol visade sina knoppar.

Det var inte så mycket insekter än men en borstbagge lyckades vi fånga på bild.

Svartvit flugsnappare, lövsångare och trädgårdssångare hördes bland träden. På sjön låg fiskmåsar och från mossen hördes tranor.

Som vanligt avslutade vi förmiddagen med en lång och trivsam fikastund. Väl mött i slutet av juni. Då har säkert orkidéerna slagit ut och fjärilarna blivit flera.

Bo och Karin Tufvesson