Ett återbesök till Malthult med omgivningar i syrenblomningens tid. Efter samling på gården i Malthult gick vi på grusvägen som leder till Börgöl. Många stopp gjordes längs vägen där Ann-Britt Wrenner berättade om   torp och folket som levt där en gång. Rolf Malteskog och Lilian Strömberg bidrog också med berättelser. Rolf är född i Malthult, bor och driver gården Malthult och är den som gör att det vackra landskapet hålls öppet. Bygden har anor från 1500-talet. Uttrycket ”Risinge lappmark” nämns i en gammal bok. Trakten tillhörde Risinge socken men låg i ”obygden”, långt norrut sett från Risinge kyrka, på gränsen till Regna socken.

Vid Fräkendalen, nära Börgöl stannade vi för fika med fin utsikt över Börgölsåns vatten. Lilian berättade lite om Börgöls historia, samt framförde några vackra dikter med anknytning till platsen, skrivna av Lilians far. Några av deltagarna kunde också bidra med egna minnen från trakten.

Längs vägen finns en ståtlig gammal ek som omnämns redan på 1500-talet. Det stora beståndet av harris (ginst) längs vägen har till stor del torkat, men enstaka grenar kunde ses med gula blommor. Andra blommande växter som sågs var tex liljekonvalj, getrams, viol, jungfrulin, teveronika och käringtand. Vi hörde ladusvalor, bofink, lövsångare och trädgårdssångare.

Bo Karlsson