Ängenäs reservat idag var svårgånget, risigt och lerigt.
Dagens stora behållning, en jätteek och en lind av stort format och ett bihotell i en gammal ekstubbe. Fåglar i vårsång. Gullvivor och liljekonvaljer i begynnande blomning.
Tack Janne för att vi fick komma in på din tomt. Tack Per för fåglar som du hjälpte oss med.
Sven-Erik Pettersson