Vi var ett 20-tal personer som hade valt att besöka Prästängsuddens naturreservat denna vårdag. Sen vår men inte när det gällde fågellivet. Bofink, lövsångare, grönsångare, större hackspett, kanadagås, storlom och storskarv noterades liksom den rördrom som då och då tutade i vassen. Reservatet innehåller många stora gamla ekar och aspar. Olika tickor var det gott om. Ekticka och aspticka för att nämna några. Gulmjöl, en lav studerades liksom svampen grönskål som färgar murken ved grön. Ormbär, gullvivor, tandrot liksom den lite ovanliga brännmossan noterades också.

Fikat avnjöts på en udde med utsikt mot Skedevi kyrka. På återvägen hittade vi ett stort grävlinggryt.

Bo och Karin Tufvesson