En repris från förra årets populära utflykt. Ann-Britt Wrenner guidade oss och berättade inlevelsefullt om Folkströms historia från 1600-talet fram till idag. Här fanns tidigare bland annat masugn, stångjärnshammare, smedjor och en herrgård med brukspatron. I Folkström samlades vi först för en introduktion vid kapellet. Vi gjorde sen en rundvandring och tittade bland annat på dammen, kvarnen, Emmaån, herrgårdens kvarvarande flygelbyggnader och den nyligen upprustade begravningsplatsen. Vi tittade på spår efter järnbrukets verksamhet som varade i 200 år fram till slutet av 1800-talet.

I den sena våren börjar nu knopparna på träd och buskar att spricka upp. Enstaka blåsippor och vitsippor kunde ses. Och fåglar hördes såsom bofink, lövsångare och rödhake, möjligen en dubbeltrast också. En sädesärla såg vi. Efter fikapaus utanför kapellet berättade Ann-Britt om kapellet och dess historia. Tyvärr fick vi inte tillträde till kapellet denna gång med dess 300-åriga kyrkorgel. Från början byggdes kapellet som skola men användes sen för gudstjänster från 1870. Idag har kapellet rustats upp och används regelbundet för olika arrangemang.

Bo Karlsson