Vi var ett 25-tal personer som vårvandrade i aprilväder längs Getsjöns östra strand. Fiskgjuse och storlom syntes liksom årets första murkla. Vi passerade två jättetallar där en av dem mätte 290 cm i omkrets. Lars berättade för oss om de gårdar som förr låg vid sjön. Sjökanten har varit bebodd och uppodlad sedan 1600-talet med torp och gårdar, som Getsjötorp, Getsjö och Sjönäs, där vi fikade vid den gamla ladugården. På hemvägen såg vi ett bebott spillkråkebo. Ett stort tack  Lars och Lena för ännu en fin vandringsupplevelse.

Bo och Karin Tufvesson