Försommarvarmt i Brevens tallskogar när vi gick vandringsleden. 300-åriga tallar med “pansarbark imponerade. Reservatet är ett av få “tysta områden” så därför kunde vi njuta av rödhake, bofink och tranor som hördes längs den slingrande stigen. Fina småkuperade hällmarker med gott om mossor och lavar passerades. Vid Kvarnstensberget fanns resterna av den skogsbrand som härjade området 2018. Tack alla som var med och bidrog med så mycket intressant information.

Bo och Karin Tufvesson