En vårvintersöndag med sol från klarblå himmel och med kritvit färsk snö vandrade vi i området kring Sundet på den östra sidan av Skuten i Finspång. Vi startade vid reningsverket, gick förbi koloniområdet ner till de gamla ekarna. Därefter en rundtur söderut, dels med pulsande i lössnö på stigar och på järnvägsspåret, dels på plogade grusvägar. På en bit öppen vattenyta på skuten simmade en storskrake och två knipor. Lars Isaksson som var dagens guide förmedlade mycket intressanta berättelser om både områdets natur och historia. Han visade oss en djup ”gryta” i berget från istiden. Spännande var när Lars ledde in oss på en stig där han flera gånger sett en berguv. Vi spanade ivrigt men ingen tur idag. Fikapaus tog vi i en solig skogsbacke.

Bo Karlsson