Idag var det 26 förväntansfulla personer som skulle ut för att se om de kunde hitta en gömd sevärdhet i Tjällmoskogarna. Vi stannade vid Hagstugan, där den lokala guiden tog oss över brandfält från 2019. Det var inte så lättgånget, men vi tog oss fram. Han lämnade oss sedan och önskade oss lycka till i sökandet. Vi passerade Tidingshyttan, där Eva Haraldsson kompletterad av Lena Pettersson informerade om historien från medeltid till 1700-tal, då malmen tog slut. Vi fortsatte sedan till Norrängsgöldamm. 25 av oss 26 lyckades hitta den. Ett otroligt verk från 1874. Tanken var att anlägga ett sågverk nedanför dammen, men det togs aldrig i bruk då man saknade vatten!
Karin T och Peder fann också spår av utter under dammen.
Vi återvände och på väg tillbaka för fika blev vi åter 26.
Vi noterade spillkråka, större hackspett och vid fikat kom en blå kärrhökshona och flög förbi.
Efter fika åkte några av oss till Perkils kättil.
Tack Karin T för fotobidrag!
Lars Eriksson