Fin fågelutflykt runt Åbackarna i Norrköping. Vi var ett 20-tal som njöt av ljudet av forsande vatten under ledning av Roger Karlsson. Vi såg /hörde vigg, knipa, storskrak, stare, koltrast, nötväcka, gärdsmyg, fiskmås, svan, skrattmås, sothöna, grönfink m.fl. Höjdpunkten var dock två strömstarar. En av dem syns endast som en lysande vit prick. Vi fikade mitt i det fina industrilandskapet tillsammans med Moa Martinsson.

Ingrid Westlund