Snöovädret ställde till det. Det som från början var planerat som en säsongsupptakt vid Kärnskogsmossen blev idag en vandring med fyra personer ner till Hällestadsån. Pulsning i djup snö från Sandbäcken ner till åkanten. Vackert med snöklädda träd och en hel del djurspår av hjort, hare och ekorre. Väl nere vid ån grillade vi korv och hade en trevlig stund. En havsörn passerade och fyra sångsvanar låg i ån. Nötskrika, korp, kråka, kaja och större hackspett noterades också. Tack till Sven-Erik och Lena som visade för oss nya trakter.

Bo och Karin Tufvesson