Decimeterdjup snö hindrade inte dagens 22 deltagare att anta utmaningen att klara av Mariedammsledens 9 km. På vindlande stigar nådde vi Solberga äng. Snötäckt men med god utsikt över nejden. Innan Runsala ravin fick vi klättra över några nyfallna stora träd. I ravinen var det gott om spår efter hjort och några av oss lyckades se några. Runsala jätteek passerades innan vi kom in i gruvområdet där den största, Janagruvan, lär vara 78 m djup.

Vid vindskyddet som ligger i en vik av sjön Trehörningen pustade vi ut och njöt av vår andra fika. Därefter var det dags att passera den spännande stenbron som anlagts för c:a 100 år sedan. Mitt på bron sågs dagsfärska spår av utter. Spännande!

Väl tillbaka vid den magnifika masugnen tror jag de flesta av oss kände sig nöjda över dagens prestation. Fyra domherrar, en korp, flera hjortar och spår av både rådjur, hjort, älg och utter blev dagens facit. Inte illa!

Bo och Karin Tufvesson