Det lite regniga vädret till trots mötte ett femtontal personer upp för en skogsvandring. Med start vid Övergiverns strand vandrade vi längs Övre och Nedre Ripplingen. Höstfärger och en mångfald av svampar gjorde intryck. Blomkålssvamp, kantarell, Karl Johan, fjällig taggsvamp, smörsopp med flera noterades. Fikat avnjöts på toppen av Hedningeberget. Orsaken till namnet diskuterades men är oklar. Större hackspett, spillkråka och korsnäbb hördes. Ängsvädd samt liten och stor blåklocka blommade ännu. Roligt att notera att vi idag fick hälsa två nya deltagare välkomna.

Tack Lars och Kerstin för en ännu en fin vandring.

Karin och Bo Tufvesson