Det blev en lite annorlunda upplevelse på ängen idag. Redan vid grinden möttes vi av de sju fåren som under några veckor har efterbetat vår äng. Ett viktigt uppdrag som de tar på fullt allvar. Här gäller det att hålla nere den lilla återväxten efter slåttern och att trampa ner de frön som fallit på marken. Dagens belöning blev knäckebrödet som de bjöds på.

Några blommor här och där fanns att se. Bergmynta, ängsvädd, blodrot, rödklöver, ljung, daggkåpa visade upp sig. Och så naturligtvis sveriges nationalblomma liten blåklocka.

Då och då hördes spillkråka.

Mycket prat blev det innan Kenneth kallade till fika.

Varmt välkomna den sista oktobermåndagen. Då samlas vi igen!

Karin och Bo Tufvesson