Det var ett stort och förväntansfullt gäng på färjeläget när dagens guide Niklas Palmkrantz angjorde linfärjan. Väl på ön bjöds vi under vandringen på en ingående berättelse om öns historia. Svarthättor och bofinkar sjöng och en större hackspett lät höra sitt tjackande läte. Tjärblomster och nattviol noterades liksom gräset luddlosta.

Efter fikat som intogs i en vacker hage, studerades resterna av en gammal bosättning, och strax intill hittade vi en vacker svavelticka. En god matsvamp som tillagad lär smaka som kyckling.

Vandringen fortsatte sedan längs Tisnarens strand där två diken blev en utmaning att passera torrskodd. Fåren som betar på ön höll oss sedan sällskap tillbaka över ängarna.

Återfärden över sundet bjöd på ett veritabelt störtregn som dock inte verkade sätta ner det goda humöret hos deltagarna.

Ett stort tack till Niklas för den fina guidningen

Bo och Karin Tufvesson