Sol över Göntorp.
En skön vandring i försommarens grönska.
Tack alla ni från Göntorp som berättade om er by.
Gammal vacker miljö.
Sven-Erik Pettersson