En utflykt i den vackra trakten kring Malthult – Börgöl. Ann-Britt Wrenner tillsammans med Rolf Malteskog och Lilian Strömberg guidade oss runt och berättade historier om folk, gårdar och torp. Bygden har anor från 1500-talet. Rolf är född här, bor och driver gården Malthult och är den som gör att det vackra landskapet hålls öppet. Även Ann-Britt är född här och bodde här som barn. Efter samling på Malthults gårdsplan gick vi över till andra sidan vägen till Björktorpet där Rolfs syster Birgitta bor. Därefter vandrade vi grusvägen mot Börgöl med några stopp utefter vägen. Vi såg stengrunder efter Svarvaretorpet och Ringshult. Vi såg en gammal ek som omnämndes redan på 1500-talet. Fikarasten avnjöt vi med utsikt över den grönskande Fräkendalen och Börgölsån. Här berättade Lilian lite om Börgöls historia och bidrog med några proffsiga dikter som hennes far skrivit. På tillbakavägen stannade vi vid resterna efter torpet Sandmon där Ann-Britt berättade en sorglig historia om Augusta Järn som bodde där.

En grupp ladusvalor kretsade runt över gården Malthult, bekräftande våren och att sommaren är i antågande. Några av de andra observationer som gjordes var dubbeltrast, lövsångare, bofink, ärtsångare och skogssnäppa. Vidare sågs blommande gullvivor, vitsippor, getrams, liljekonvaljer med knoppar. Ett stort bestånd av ginst, även kallad harris växer bredvid vägen mot Fräkendalen, dock än så länge bara med små knoppar.

Bo Karlsson