FINSPÅNG DUGER, stämde verkligen idag vid en utflykt öster om Hunn.
Jan Erik Hellberg visade oss runt Pipmossen som visade sig dyblöt.
Vi gick vidare mot Bondsjön, därefter Haggölen och slutligen till Gölstorpegölen.
En sensation mitt ute i ingenstans! Det fanns vindskydd samt taklagda sittplatser.
Sammantaget vackra gölar och många mossklädda stigar.
Bättre väder är svårt att få ansåg nog många personer som följde Jan Erik.
Tack Jan-Erik för en fin upplevelse.
Sven-Erik Pettersson