En något reducerad skara trotsade dagens snöväder och fick en fin tur i Finspångs största naturreservat. Snön gav en fin inramning under vandringen på de tallbevuxna hällmarkerna. Olika lavar, märgborrens grenmönster, brandfält och mycket gamla tallar studerades. Denna slinga är väl utmärkt och kan rekommenderas er som ännu inte besökt området.

Karin och Bo Tufvesson