Med start vid Bergkulla, där bofink, gärdsmyg och ringduva underhöll, vandrade vi på fina stigar mot Trangölens naturreservat. Tallbevuxen hällmark med små skattramsmossar insprängda dominerade. Vi passerade en höjd , där skog avverkats för att släppa in solljuset. Här är det meningen att vildbin ska få en gynnsam plats för sin föryngring, Den naturvårdsbrända skogen vid Orrkojgölarna imponerade. Här gynnas djur och växter som kräver brandskadad skog för sin fortlevnad.

Tack Lars och Lena för en fin och intressant vandring. Hit återvänder vi gärna.

Karin och Bo Tufvesson