I Hällestads fina församlingshem har föreningen haft en välbesökt Årsstämma och sammanfattat 2021, det 66:e verksamhetsåret.
Förutom traditionella stämmoförhandlingar hör det till traditionen att rapportera vårtecken. Fåglar, blommor, fjärilar, bin …….. Tillsammans 19 vårtecken blev det på vårdagjämningens dag.
Tack fikagruppen för god och riklig förtäring!
Eva Haraldsson