På vägar och stigar fick vi oss en rejäl rundtur i skogarna bakom Eliantorps motorbana. Is- och snöfläckar utgjorde inget hinder för dagens välutrustade vandrare. Två tranor, en flock hjortar och en citronfjäril sågs längs vägen. Dubbla fikastunder uppskattades och när vi nådde motorbanan berättade miljöansvarige Morgan Jonsson om klubben och dess verksamhet. Ett intressant inslag var samarbetet med länsstyrelsen om att ordna boplatser och växter åt de sandbin som finns i området. Ett stort tack till Berit och Klas Martinsson som ledde vandringen i de fina markerna.

Karin och Bo Tufvesson