Om 2020 betraktades som det bästa år vi haft, så överträffades det med råge av 2021. Vi fick börja att begära in anmälningar och vi maximerade antalet deltagare till trettio på natur- och kulturvandringar, medan rena exkursioner fick vara femton. Allt för att hålla kvaliteten på programpunkterna.

När vi nu summerar året kan vi blicka tillbaka på ett ännu bättre verksamhetsår än 2020. Vi har genomfört 106 programpunkter med sammanlagt 2290 deltagare. Vi kan räkna in 58 nya medlemmar och våra aktiviteter har speglats i 25 tidningsartiklar.

Förutom vandringar och andra programpunkter sköter vi Holmsjöhultängen med röjning och slåtter. Dessutom slår vi Vibjörnsängarna. Vi deltar i inventeringar och svarar på remisser. Vi sköter också    om vårt fina torp, som i år har fått en nyrenoverad framsida.

Jag vill nu tacka programgruppen, alla som ställt upp som ledare och guider, alla som kommit med fina förslag och framför allt alla som deltagit. Det är nog flera som liksom jag gjort nya bekantskaper.

Programgruppen är nu i full gång med nästa års program. De har presenterat ett preliminärt kalendarium för våren där detaljer kommer att fyllas i vartefter.

VÄL MÖTT 2022    Bo Tufvesson ordf