En aktivitet ägnad vattnets betydelse för människan.
Hävla kvarn har varit i nuvarande släkts ägo sen slutet 1800-talet.
Lars och Margareta Eriksson driver fortfarande kvarnen och mal mjöl.
Vi fick en utsökt beskrivning av och kärlek till hantverket.
Allt dessutom i en härlig, trots regnet , miljö. Man glömmer lätt bort att kvarndammarna skapat en vacker miljö.
Häfla hammarsmedja har varit i bruk från sent 1600-tal till 1920. Men det mesta är intakt och sköts föredömligt av en stiftelse.
Torbjörn Zimmerman berättade om dess hur den användes, men också om den nutida skötseln.
Som alltid fordras det engagerade personer för att bevara och sköta.
TACK för ert arbete och att hoppas många hittar till er.
Sven-Erik Pettersson