I strålande sol och tio grader varmt vandrade vi från Göntorp till Ingestorp via Puksjötorp och tillbaka till Göntorp.

Vi var en stor skara som blev väl omhändertagna av de boende däruppe.

Vi gick den gamla vägen från Göntorp mot Ingestorp.  Vi fick oss till del berättelser om

gamla ruiner efter byggnader medan vi vandrade förbi vackra ängsmarker som vette mot Ålsjön.

Framme vid Ingestorp tog Bengt Ola Morgny  (operasångare)

emot oss. Han berättade helt fantastiskt kunnigt om huset och om byggnaderna där.

Han har lagt ned massor av arbete med att återställa huset med naturliga produkter.

Han berättade även om hur han varsamt försökt återställa ängen runtomkring.

Efter fika fortsatte vi förbi Puksjötorp och fick många berättelser om folket som bott där.

Tillbaka till Göntorp fortsatte man att berätta om gårdarna där, som hade anor från 1700-talet.

Man fick också möjlighet att berätta om sina farhågor för den kommande vindkraftparken.

En  jättevacker omgivning som vi kommer tillbaka till.

Sven Erik Pettersson