I vackert sensommarväder gjorde vi ett besök i den mer okända östra delen av Kärnskogsmossens naturreservat. Här har tre naturvårdsbränningar ägt rum varav den senaste i maj 2018. Då brändes flera myrholmar i Bibergskärren. Den slingriga och bitvis spångade leden genom området gav en god bild av eldens härjningar. Större hackspett, orre och tjäder sågs och flera av deltagarna försåg sig med de matsvampar som dök upp efter stigen.

Det ska  bli spännande att följa Länsstyrelsens projekt med att driva upp mosippor i området.

Karin o Bo Tufvesson