En mycket vacker försommaräng mötte oss när vi passerat den brusande Börgölsån och tagit oss in längs den gamla järnvägsvallen. Väl på ängen fick vi ta del av Börgöls historia, väl skildrat av Lilian Strömberg med rötter i en av gårdarna. Medan halva gruppen stannade kvar på ängen för att under Kjell Antonssons ledning leta efter insekter och växter begav vår grupp sig av längs banvallen för att se vilka fåglar vi kunde upptäcka. När vi avslutat båda våra gruppers varv kunde vi summera 14 arter. Gräsand, fiskgjuse, ladusvala, rödhake, koltrast, taltrast, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, lövsångare, svartvit flugsnappare, svartmes, kaja och bofink. Nu blev det ju inte bara fåglar, utan vi såg också bl.a. spåtistel, teveronika, kattfot, jungfrulin och blåsuga. Avslutningsvis passade vi på att titta in i den gamla smedbostaden där ägarna Dick och Helena visade oss runt.

Karin och Bo Tufvesson

Kjell Antonsson påvisade många olika arter på ängen. Han såg tydliga tecken på att den tidigare använts som slåtteräng under många år. Kjell berättade både lärorikt och underhållande om de växter och insekter som han visade oss, och inspirerade oss med sin stora kunskap och brinnande intresse. Han visade oss också hur man fångar in småkryp respektive fjärilar med olika typ av håv för närmare betraktelse.

/Bo K