Det väntade regnet dröjde till mitt på dagen, vilket gjorde att vi fick en fin förmiddag vid en av mellansveriges finaste fågelområden. Ett 60-tal arter visade upp sig med svarttärna och dvärgmås på topp. De många plattformarna och tornet gav fin utsikt. Öby kulle som tronar i reservatets mitt visade sig vara en fin fikaplats. Ett stort tack till Roger för din fina guidning. Utan dig hade vi missat många fina arter.

Karin och Bo Tufvesson