Det blev en vandring runt i Lämmetorps by. Den gamla smedjan från 1600-talet och soldattorpsruinen från 1694 studerades. Dessutom fick deltagare berättat för sig om den stora kvarn respektive såg, båda vattendrivna av ån som kommer från Käxten.

Göran Andersson