Det blev en vandring runt i Lämmetorps by. Den gamla smedjan från 1600-talet och soldattorpsruinen från 1694 studerades. Dessutom fick deltagare berättat för sig om den stora kvarn respektive såg, båda vattendrivna av ån som kommer från Käxten.

Här kan du ta del av Görans barndomsminnen från Lämmetorp 2

Göran Andersson