En vitpudrad äng i vintervila och landlös is på Holmsjön mötte oss 13 som valt att tillbringa en stund av måndagsförmiddagen på Holmsjöhultängen. Några röda olvonbär lyste upp, en liten rosa tibastblomma visade sig medan hasseln ännu inte hade börjat visa sina små blommor. Ett meståg med enbart talgoxar drog runt bland björkarna och flera nötväckor lät höra sig i närheten.

Kenneth berättade att kontakter tagits med länsstyrelsen angående möjligheterna att ersätta nuvarande stängsel med ett vargstängsel. Detta för att möjliggöra det nödvändiga efterbetet av ängen.

Trots den knappa tillgången på naturiakttagelser var alla överens om att det var trevligt att träffas så här.  Fikat smakade utmärkt och vi såg alla fram emot februariträffen.

Ängen är stor, så det finns plats för fler deltagare. Så välkomna nästa månad. Då blommar säkert hasseln och fler tecken på vår står nog att finna.

Bo och Karin Tufvesson