En slingrande grön stig genom ett vitfrostigt, högstammigt mosslandskap var det som mötte de 32 vandrare som mött upp denna förmiddag. I fyra grupper vandrade vi ner mot grillplatsen vid sjön Lyren, där Sven-Erik hade sett till att en varm eld flammade. En större hackspett noterades. Många djurstigar visade att det finns liv i vinterskogen. Tack Sven-Erik och Lena för en fin förmiddagstur.

Karin och Bo Tufvesson