Fortsatt vintervila och en spegelblank sjö tack vare ett centimetertjockt istäcke. Helt snöfritt. Blåsippsblad och rikligt med knoppar på tibasten varav en visade en liten blomma.

Några domherrar hördes när vi klev ur bilarna men annars var fågellivet blygsamt representerat av endast en överflygande kråka.

För oss 12 som valt att besöka ängen denna dag smakade fikat som vanligt gott och det var trevligt att notera att vi hade ett par premiärbesökare denna årets sista måndag.

Nu är vårt lilla projekt ” Året på ängen” avslutat. En sammanställning kommer att göras som ni kommer att få ta del av på ett eller annat sätt. Vi tycker att det har varit en trevlig programpunkt, så nästa år planerar vi att fortsätta med månadsträffar på ängen.

Väl mött då!!

Bo Tufvesson