Ett lätt duggregn hindrade inte de 52 personer som valt att tillbringa en fredagsförmiddag på leden. Vi gav oss iväg i två grupper åt varsitt håll. Under den kuperade vandringen upplevde vi fin natur, klintutsikt, flera torpruiner och det fina vattenhjulet med sin räckhammare. Nu var det tyst och lugnt men det var ändå lätt att leva sig in i livet och rörelsen som förr måste ha rått längs det rinnande vattendraget.

En spegelblank sjö och en sprakande eld väntade oss vid Skönnarbosjöns vindskydd. Kan man ha det bättre?

Läs mer om Skönnarbo och Kristinefors historia här:   Skönnarbo historik

Karin o Bo Tufvesson