Intresset för gammal kulturhistoria är stort. Under två vandringar dagarna efter varandra fick hela
30 personer  intressanta berättelser från Göran Andersson om sina unga år i Lämmetorps by.
Sven Erik Pettersson